Ket qua kiem tra kha nang diet khuan cua dung dich Dr.ECA
Anh chung nhan cong bo san pham Dr.ECA cua so Y te Ha Noi cap

San pham/ Dich vu

Ve sinh khu trung trong gia dinh

San pham / Dich vu

Ve sinh khu trung trong nha tre

Tu van ve sinh khu trung voi Dung dich Dr.ECA trong nha tre, truong hoc